Het hedendaagse verzuim en gezond gedrag is steeds complexer en wordt door meerdere factoren
bepaald en veroorzaakt. Steeds meer disciplines bewegen zich op het terrein van gezondheid en
gezondheidsbevordering.

Belangrijk is dat je het leven, met alles wat daarbij hoort, in balans probeert te houden. Sommige zaken heb je zelf in de hand en kun je zelf veranderen of aanpassen. Maar bij andere zaken heb je hulp nodig want anders redt je het niet.
Om in balans te raken en te blijven moet je zorgen voor goede mensen om je heen, ieder met hun eigen specialiteit. Voor gezondheid en gezond gedrag is dat niet anders.

Tesselaar Advies probeert u hierbij te helpen en te ondersteunen. Middels een groot netwerk
van professionele deskundigen die te allen tijde kunnen worden ingezet, waar mogelijk via de
zorgverzekeraar. Gericht op snelle actie, multidisciplinaire benadering en structurele oplossing
om de mensen weer verder op weg te helpen. Hun balans te hervinden.