Tesselaar Advies is een netwerkorganisatie van ervaren en geregistreerde bedrijfsartsen. Daarmee voldoet elke werkgever ook meteen aan de arbowet i.v.m. de maatwerkregeling. De initiatiefnemer is Rob Tesselaar, al geregistreerd in 1997 en al zelfstandig werkzaam sinds 1999.

Tevens adviseert Tesselaar Advies bedrijven hoe men het gezondheid- en verzuimbeleid het beste kan inrichten, altijd in samenspraak met de werkgever. We gaan er van uit dat de kennis die er is in een bedrijf van grote waarde is voor het totale arbo-beleid. Samen met de werkgever worden er dan plannen gemaakt omtrent het gezondheid- en verzuimbeleid voor de komende tijd.

Het specifieke van mijn werkwijze is dat er duidelijkheid moet bestaan waar ieders verantwoordelijkheid ligt en die vervolgens ook neemt. Tesselaar Advies staat voor een gerichte en adequate advisering omtrent de productiviteit van uw werknemers. Voorop staat dat er altijd gezocht zal worden naar de oorzaak van het verzuim en dus geen symptoombestrijding.
In een heldere en open communicatie met werkgever, voorzover binnen
privacy regeling mogelijk.

Met name zal er meer aandacht worden besteed aan preventieve adviezen
met betrekking tot gezondheid en leefstijl en het voorkomen en begeleiden
van ziekte-verzuim.