Door de liberalisering van de Arbo-wet ingaande per 1-7-2005 is het elke werkgever vrij om zelf de
regie in handen te nemen ten aanzien van haar arbo-beleid. Zo kan iedere werkgever vanaf heden
zelf gaan bepalen hoe zij aan haar arbo-beleid voor de komende jaren invulling wil gaan geven.
De werkgever krijgt zo de keuze om de Arbo-dienstverlening aan te passen aan de omstandigheden
en mogelijkheden van haar eigen bedrijf. Hierdoor wordt de betrokkenheid bij de arbeidsomstandigheden vergroot.
Voor ogen staat de maatwerkregeling, d.w.z. men gaat uit van de eigen medewerkers, die middels
opleidingen deskundheid hebben verworven op een aantal deelaspecten van het arbobeleid en
huurt de overige deskundigen extern in.
Er zijn echter een aantal verplichtingen waaraan een werkgever moet voldoen:

- verzuimbegeleiding conform poortwachter
- open arbeidsomstandigheden spreekuur
- evt in speciale gevallen een aanstellingskeuring
- risico-inventarisatie & evaluatie

Voor het uivoeren van deze gezondheid- en verzuimbegeleiding dient er wel een contract te zijn met een geregistreerde bedrijfsarts.

Onze aanpak levert u alleen maar voordelen op: korte communicatielijnen, hoge kwaliteit van advisering, parate kennis aanwezig over verzuim en arbozorg en een forse kostenbesparing op uw arbo-dienstverlening.